Ideenwettbewerb Amberg

 

 

 

Wettbewerb Amberg

Wettbewerb im Büro Architekturwerkstatt (Regensburg)